Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceri kazanmalarına yardım etmek, kazanılan bilgi ve becerileri uygulamaya ve bilimsel araştırmalar yapmaya hazırlamaktır.

Bu program dahilinde öğrenciler tez aşamasında ilgi duydukları psikolojinin alt dallarından herhangi biri ile ilgili bir konuda daha derinlemesine inceleme, bilgilenme ve yeterli donanıma sahip olma fırsatı bulurlar. Program, kazandıracağı bilimsel araştırma uygulama, analiz ve raporlama deneyimi ile doktora programlarına aday olmaya yönelik gerekli donanımı sağlamaktadır.

Program dört yarı yıl sürmektedir. Birinci ve ikinci yarı yıl toplam 24 krediden oluşan derslerin tamamlanması gerekmektedir. Programın 5 zorunlu dersi İleri Klinik Psikoloji, İleri Sosyal Psikoloji, İleri Gelişim Psikolojisi, İleri İstatistik ve İleri Araştırma Uygulamalarıdır. Bu derslerin yanı sıra 3 seçmeli ders alınır. Üçüncü ve dördüncü yarı yıl süresince yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Üçüncü yarılyılda ayrıca tez çalışmasına hazırlayan ve zorunlu bir ders olan seminer dersi alınır. Bu ders kredisiz olup, öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programının süresi dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır.

Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl/dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler haftaiçi veya Cumartesi günleri olabilmektedir ve Sefaköy Kampüs’te yapılmaktadır.

En geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı atanır ve ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci danışmanı ile beraber belirlediği tez konusunu enstitüye önerir. Yüksek lisans tezinin sonuçlanması ve diploma süreci ile ilgili detaylı bilgi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli) Programının ücreti toplam 18.700 TL’dir. Taksitle ödeme seçeneği mevcuttur. Bu ücrete bilimsel hazırlık derslerinin ücreti dahil değildir. Bilimsel Hazırlık Programında ders başına ücret 825 TL’dir.

Tüm adayların (lisansı psikoloji ve psikoloji dışı olan), programa kabul edildikleri takdirde programa başlayabilmeleri için aşağıdaki tabloda belirtilmiş derslerin tümünü (başka lisans programlarında alınmışsa içeriklerin bölüm tarafından onaylanması gerekmektedir) almış olmaları beklenir. Eksik ders(ler)in olması durumunda programa başlayabilmek için önce bu ders(ler)in bir yıl içinde "Bilimsel Hazırlık Programı" kapsamında alınması ve başarıyla tamamlanması gerekecektir.

Gerekli Koşullar :

Programa başvuranların aşağıdaki koşulları karşılıyor olmaları gereklidir :

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak.
 • ALES, GRE veya GMAT sınavlarından herhangi biri için aşağıda belirtilen bir puanı karşılıyor olmak 
 • ALES > 55 (Eşit Ağırlık)
 • Program türkçe olduğu için ingilizce şartı aranmamaktadır.

GerekliBelgeler :

 • Online Başvuru Formu  
 • 1 adet fotoğraf  
 • Lisans Diploması fotokopisi 
 • Lisans Not Dökümü (Transkript)
 • Özgeçmiş (CV) 
 • ALES belgesi fotokopisi 

Başvuru için gerekli tüm belgelerin son başvuru tarihinden önce Arel Universitesi sosyal bilimler enstitüsüne ulaştırılması gerekmektedir.

Güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki defa başvuru açılmaktadır. Başvuru tarihlerini ensitünün duyurular kısmından ve online başvuru seçeneğinden takip edebilirsiniz.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri :

 • Ales %50
 • Lisans Not Ortalaması %50

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

TC Uyruklu Öğrenciler :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 3. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 4. Kimlik fotokopisi,
 5. 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. ALES belgesi, (veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 8. Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. 
 9. Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir.
 10. Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir