Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceriler kazanmalarına yardım etmektir. Bu program dahilinde öğrenciler bitirme projesi aşamasında ilgi duydukları psikolojinin alt dallarından herhangi biri ile ilgili bir konuda daha derinlemesine inceleme ve bilgi edinme fırsatı bulurlar. 

Program en az iki ve en çok üç yarı yıl sürmektedir. Bu süre zarfında öğrencinin programın 5 zorunlu dersi olan İleri Klinik Psikoloji, İleri Sosyal Psikoloji, İleri Gelişim Psikolojisi, İleri İstatistik ve İleri Araştırma Uygulamaları derslerini ve 5 seçmeli dersi başarıyla geçmesi ve ikinci yarıyılda bitirme projesini tamamlanması gerekmektedir.

Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl/dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler haftaiçi veya Cumartesi günleri olabilmektedir ve Sefaköy Kampüs’te yapılmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler ve almış oldukları dersler tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) Programının ücreti toplam 15.400 TL’dir. Taksitle ödeme seçeneği mevcuttur. Bu ücrete bilimsel hazırlık derslerinin ücreti dahil değildir. Bilimsel Hazırlık Programında ders başına ücret 825 TL’dir. 

Tüm adayların (lisansı psikoloji ve psikoloji dışı olan), programa kabul edildikleri takdirde programa başlayabilmeleri için aşağıdaki tabloda belirtilmiş derslerin tümünü (başka lisans programlarında alınmışsa içeriklerin bölüm tarafından onaylanması gerekmektedir) almış olmaları beklenir. Eksik ders(ler)in olması durumunda programa başlayabilmek için önce bu ders(ler)in bir yıl içinde "Bilimsel Hazırlık Programı" kapsamında alınması ve başarıyla tamamlanması gerekecektir.

Gerekli Koşullar :

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak

GerekliBelgeler :

 • Online Başvuru Formu 
 • 1 adetfotoğraf
 • LisansDiplomasıfotokopisi
 • Lisans Not Dökümü (Transkript) 
 • Özgeçmiş (CV)

Başvuru için gerekli tüm belgelerin son başvuru tarihinden önce Arel Universitesi sosyal bilimler enstitüsüne ulaştırılması gerekmektedir.

 

Güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki defa başvuru açılmaktadır. Başvuru tarihlerini ensitünün duyurular kısmından ve online başvuru seçeneğinden takip edebilirsiniz.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri :

 • Lisans Not Ortalaması 

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

TC Uyruklu Öğrenciler :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 3. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 4. Kimlik fotokopisi,
 5. 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. 
 8. Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir.
 9. Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler : 

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir