Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Program en az iki ve en çok üç yarı yıl sürmektedir. Program süresince 12 krediden oluşan 4 zorunlu ve 12 krediden oluşan 4 seçmeli dersin yanı sıra 6 krediden oluşan ve uygulama yapılan 2 süpervizyon dersi olmak üzere toplam 30 krediden oluşan derslerin tamamlanması gerekmektedir. Programın 4 zorunlu dersi İleri Psikopatoloji, Klinik Görüşme ve Değerlendirme, Süpervizyona Giriş ve İleri Araştırma Uygulamalarıdır. Derslerle birlikte Dönem Projesinin de tamamlanması gerekmektedir. Dönem Projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca öğrencinin programı tamamlamadan önce bir hastane ya da klinik merkezde toplam 60 gün klinik süpervizyon alarak staj yapması gerekmektedir. Öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl/dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler haftaiçi veya Cumartesi günleri olabilmektedir. Ağırlıklı Sefaköy Kampüs’te yapılmakla birlikte bazı dersler öğretim üyelerinin kliniklerinde de gerçekleşebilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler ve almış oldukları dersler tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) Programının ücreti toplam 30.500 TL’dir. Taksitle ödeme seçeneği mevcuttur.

Mülakatların ardından programa girmeye hak kazanan asıl ve yedek listeleri enstitü websitesinin duyurular kısmından ilan edilir.

Gerekli Koşullar:

 

 • Psikoloji Bölümü veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.

 

Gerekli Belgeler

 

 • Online Başvuru Formu
 • 1 adet fotoğraf 
 • Lisans Diploması fotokopisi 
 • Lisans Not Dökümü (Transkript)  
 • Özgeçmiş (CV) 
 • Niyet mektubu 
 • Varsa aldiği eğitimlerin sertifikalari 

 

Başvuru için gerekli tüm belgelerin son başvuru tarihinden önce Arel Universitesi sosyal bilimler enstitüsüne ulaştırılması gerekmektedir.

Güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki defa başvuru açılmaktadır. Başvuru tarihlerini ensitünün duyurular kısmından ve online başvuru seçeneğinden takip edebilirsiniz.
Başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce Arel Universitesi sosyal bilimler enstitüsüne teslim eden adayların dosyaları incelenip ön eleme yapılarak (Lisans not ortalamasına göre sıralama yapılır.) mülakata girmeye hak kazanan adaylar enstitü websitesinin duyurular kısmından ilan edilir.
Mülakat
Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön elemenin ardından adaylar mülakata çağırılırlar. Öğretim üyelerinden oluşan bir grup tarafından düzenlenen mülakatta adayların Klinik Psikoloji bilgisi değerlendirilerek bu alanda yüksek lisans yapmaya uygun bir aday olup olmadıkları ve amaçları/planları değerlendirilir. Mülakatların ardından programa girmeye hak kazanan asıl ve yedek listeleri enstitü websitesinin duyurular kısmından ilan edilir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri :

Başvuru Dosyası Üzerinden Ön Eleme Kriterleri :

 • Lisans Not Ortalaması

Ön Elemeyi Geçenler İçin Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri :

 • Lisans Not Ortalaması %50
 • Mülakat %50

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

TC Uyruklu Öğrenciler :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 3. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 4. Kimlik fotokopisi,
 5. 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. Mezuniyet aşamasındaki adaylarınmezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır. 
 8. Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir. 
 9. Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 2. Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.