Neden Psikoterapiye İhtiyaç Duyulur ?

AREL PAM

Psikoterapi sürecinin amacı bireylere sıkıntı veren duygular, düşünceler ve durumlarla baş etme ya da onların psikolojik iyi oluş halini sürdürmeleri konusunda onlara destek olmaktır. Psikoterapi sürecinden geçen kişi duygu ve düşüncelerini tarafsız ve önyargısız profesyonel bir ortamda ifade etme imkanı bulmaktadır. Terapi alan kişi, yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılarla bağlantılı belirtileri üzerine bir uzman desteği ile çalışabilmektedir. Bu süreçte kişi, yaşadığı sıkıntıların kökenlerini sorgulama, belirtilerin oluşumunda kendisinin yapmış olduğu katkılar üzerine düşünme ve sorunun artmasına yol açan nedenlere yönelik farkındalık kazanma imkanı elde eder. Kişinin belirtileri ortadan kalkmasının yanı sıra günlük işlevlerini yürütmede yaşadığı sıkıntılar ile ilgili baş etme stratejileri geliştirmesi ve bunları uygulama imkanı bulması psikoterapi sürecinden geçiyor olmanın diğer önemli katkılarıdır.