ARELPAM – Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi’nde bulunan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPAM)

2014 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Merkez, Klinik Psikoloji ve Sinirbilim alanlarında araştırmalar yürütmektedir.

Psikoterapi Nedir?

Bireyin ruhsal zorluklarını, iç psikolojik sorunlarını, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri kullanarak iyileştirmektir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapist alanında eğitim almış, bilimsel ve profesyonel yöntemler kullanarak danışanın yaşadığı ruhsal zorluk ve sorunlarla başa çıkmasında ona yardımcı olan ve bu doğrultuda eşlik eden kişidir.

Danışan Kimdir?

Yaşadığı ve fark ettiği/etmediği ruhsal sorunlar, kendine ve ortamına dair sorular ile alakalı psikoterapiste başvuran ve buna dair ondan yardım talep eden kişidir.

Kimler Faydalanabilir?

Merkezden 16 yaş ve üzeri tüm genç ve yetişkinler faydalanabilirler.

Psikoloji Doktora

 
Psikoloji Doktora Programı, mezunlarına “Uygulamacı-Akademisyen” yetkinlikleri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Bu amaçla, program kapsamlı teorik derslerle birlikte klinik uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik 4 süpervizyon dersinden oluşmaktadır. Ayrıca program amacı gereği bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve senteze ulaşma için gerekli becerileri de kazandırır.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

 
Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceri kazanmalarına yardım etmek, kazanılan bilgi ve becerileri uygulamaya ve bilimsel araştırmalar yapmaya hazırlamaktır.   Bu program dahilinde öğrenciler tez aşamasında ilgi duydukları psikolojinin alt dallarından herhangi biri ile ilgili bir konuda daha derinlemesine inceleme, bilgilenme ve yeterli donanıma sahip olma fırsatı bulurlar. Program, kazandıracağı bilimsel araştırma uygulama, analiz ve raporlama deneyimi ile doktora programlarına aday olmaya yönelik gerekli donanımı sağlamaktadır.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

 
Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceriler kazanmalarına yardım etmektir. Bu program dahilinde öğrenciler bitirme projesi aşamasında ilgi duydukları psikolojinin alt dallarından herhangi biri ile ilgili bir konuda daha derinlemesine inceleme ve bilgi edinme fırsatı bulurlar.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Süreç Kılavuzu


Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları'nın işleyişini tanıtan ve süreç içerisinde ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri vermeyi amaçlayan Lisansüstü Süreç Kılavuzu yayınlandı.

Buraya tıklayarak kılavuza erişebilirsiniz.

Devamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.