Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

AREL PAM

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Süreci

Klinik Psikoloji Tezsiz program öğrencilerinin toplam 3 dönemde programı bitirmeleri gerekmektedir.  Üçüncü dönemin sonunda bitirme projesini sunmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Bundan dolayı öğrencilerin aşağıda gösterilen izlenceye uyması önerilir.

                             I. Dönem

II. Dönem

 1. İleri Psikopatoloji
 2. İleri Klinik Gözlem ve Gözlem
 3. Süpervizyon I
 4. Süpervizyon II
 5. Seçmeli
 1. Süpervizyon III
 2. İleri Araştırma Yöntemleri
 3. Seçmeli
 4. Seçmeli
 5.  Seçmeli

 

III. Dönem

 1. Staj
 2. Bitirme Projesi

Devam Zorunluluğu ve Sınavlar

 

Lisansüstü yönetmeliği gereğince, hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten final ve bütünleme sınavına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır. Psikoloji bölümünde derslere katılıma önem verilmektedir. Teorik dersler için devam zorunluluğu %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

 

Sınavlar akademik takvimde belirtilen final haftasında, dersin kendi günü ve sınıfında yapılır.  Giriş niteliğindeki Süpervizyon-1 dersi dışındaki süpervizyonlar uygulama dersleri olduğundan bu derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.

 

 

 

 

Ders ve Süpervizyon Seçimleri

 

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde ders programının açıklanmasının ardından ders döneminin başlangıcından bir veya iki hafta önce öğrenciler ders ve süpervizyon seçimlerini obs üzerinden gerçekleştirirler.

 

Staj

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans için staj zorunluluğu ardıl 30 iş günüdür. Staj ile ilgili süreç Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) tarafından başlatılır ve sonlandırılır. Öğrenci, ARELKAM’a şahsi başvuruda bulunur. Öğrenciler ARELKAM’ın belirlemiş olduğu başvuru tarihleri içinde kendi ayarladığı staj yerine dair bilgileri ARELKAM’ın sistemine girebilir (http://arelkariyer.arel.edu.tr/ogrenci/login). Stajın uygunluğuna dair onay bölüm koordinatörü tarafından online olarak verilir. Staj tamamlandıktan sonra, stajla ilgili doldurulması gereken formlar (bu formların çıktıları sistemden alınabilir) ARELKAM’a teslim edilir.

 

Bitirme Projesi

 

Tezsiz öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için proje yazmaları gerekmektedir. Bitirme projesi danışmanlıkları atamaları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılır. Proje tamamlandıktan sonra proje danışmanı, çalışmayı intihal programına tabi tutar. İntihal yüzdesi yönetmeliğin belirlediği aralıkta ise kişi projesini karton kapaklı bir biçimde enstitüye teslim eder ve mezuniyet işlemleri başlar.

Programın İçeriği

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yer alan derslerin havuzu aşağıda yer almaktadır. Listede yer alan derslerin hangilerinin açılacağı dönemlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 

Seçmeli ders havuzu tablosu eklenecek.

Program Ücreti

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının ücretlerine bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://www.istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2023/11/2023-2024-Egitim-Ogretim-ucretleri-ve-Burs-olanaklari-Duyuru-3.pdf

Bilimsel Hazırlık

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri için Bilimsel Hazırlık programı yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul için Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

Gerekli Koşullar:

 

Programa başvuranların aşağıdaki koşulları karşılıyor olmaları gereklidir:

 • Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans programından mezun
 • Program Türkçe olduğu için İngilizce şartı aranmamaktadır.

Başvuru Süreci ve Takvimi

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

 

Online Başvuru: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans kayıtlarının ilk basamağı online başvuru olup, duyurular Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Online başvurunun ardından tüm başvuran öğrencilerin listesi alınır.Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın lisans genel not ortalamalarının %100’ü alınarak adayların nihai puanları belirlenecektir. Nihai puan sıralamasına göre Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ilk 30 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede de bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

Enstitü kaydı ve mali kayıt için öğrencilere tanınan süre sona erdiğinde asil listede yer alıp kayıt yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylar kayıt için davet edilir.

 

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

 

TC Uyruklu Öğrenciler :

 

 • C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • ALES belgesi, (veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 • Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.
 • Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir.
 • Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

 

 • C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 • 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 • TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir. Online başvuru formu belirtilen tarih aralıklarında bu linkte yer alır:

https://www.istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2023/11/2023-2024-Egitim-Ogretim-ucretleri-ve-Burs-olanaklari-Duyuru-3.pdf