Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

AREL PAM

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Süreci

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilerin aşağıdaki teorik ve uygulama derslerini en geç 4 dönemde bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan öğrencilerin tezlerini bitirmeleri için iki ek dönem hakkı bulunmaktadır. Ancak uzatılan her dönem için ekstra ücret ödenmektedir.

  I. Dönem

II. Dönem

 1. İleri Psikopatoloji
 2. İleri Klinik Gözlem ve Gözlem
 3. Süpervizyon I
 4. Süpervizyon II
 5. Seçmeli
 1. İleri İstatistik
 2. Süpervizyon III
 3. İleri Araştırma Yöntemleri
 4. Seçmeli
 5. Seçmeli

III. Dönem

IV. Dönem

 1. Staj Seminer
 2. Diploma Tezi
 1. DiplomaTezi

Devam Zorunluluğu ve Sınavlar

Lisansüstü yönetmeliği gereğince, hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten final ve bütünleme sınavına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır. Psikoloji bölümünde derslere katılıma önem verilmektedir. Teorik dersler için devam zorunluluğu %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

 

Sınavlar akademik takvimde belirtilen final haftasında, dersin kendi günü ve sınıfında yapılır.  Giriş niteliğindeki Süpervizyon-1 dersi dışındaki süpervizyonlar uygulama dersleri olduğundan bu derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.

 

Ders ve Süpervizyon Seçimleri

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde ders programının açıklanmasının ardından ders döneminin başlangıcından bir veya iki hafta önce öğrenciler ders ve süpervizyon seçimlerini obs üzerinden gerçekleştirirler.

 

Staj

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans için staj zorunluluğu ardıl 30 iş günüdür. Staj ile ilgili süreç Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) tarafından başlatılır ve sonlandırılır. Öğrenci, ARELKAM’a şahsi başvuruda bulunur. Öğrenciler ARELKAM’ın belirlemiş olduğu başvuru tarihleri içinde kendi ayarladığı staj yerine dair bilgileri ARELKAM’ın sistemine girebilir (http://arelkariyer.arel.edu.tr/ogrenci/login). Stajın uygunluğuna dair onay bölüm koordinatörü tarafından online olarak verilir. Staj tamamlandıktan sonra, stajla ilgili doldurulması gereken formlar (bu formların çıktıları sistemden alınabilir) ARELKAM’a teslim edilir.

 

Tez Süreci

Tez danışmanı atama süreci Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından her öğrenciye birinci döneminin sonunda  tez danışmanı ataması yapılması ile gerçekleştirilir.

 1. Öğrencinin tez sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi gibi hususlardan dolayı tez danışmanı, danışmanlıktan feragat edebilir. Feragat işlemi, enstitüye teslim edilen bir dilekçe aracılığıyla gerçekleşir. Öğrencinin tez danışmanını değiştirmek istediği durumlarda da danışmanından feragat dilekçesi alması gerekmektedir.
 1. Etik Kurul Onayı Süreci: Öğrenci tez önerisini hazırladıktan sonra danışmanının onayına sunar. Tez önerisi kabul edildikten sonra öğrenci etik kurul başvuru formunu doldurarak enstitüye teslim eder.Etik kurul değerlendirme sürecinden sonra tez önerisinin kabul/red ya da düzeltme

bilgisi mail yolu ile öğrenciye iletilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinde  bulunan  “Tez  Üst  Veri  Giriş  Formunu ‘’ Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak  doldurur.

 1. Tez sürecinin sonunda öğrenci Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında yer alan “Tez Teslim Formu”nu doldurur. Öğrenci, tezini teslim ettiği tarihten sonra en erken 22 gün sonra savunma günü alabilir. Bu konuda esneklik tanınmamaktadır. Bulunduğu dönem içerisinde mezun olmak isteyen öğrencilerin bir sonraki dönem başlamadan savunmadan geçmiş olmaları gerekmektedir (Örn. 23-24 eğitim öğretim yılı bahar döneminde olan kişi savunmasını 24-25 eğitim öğretim yılı güz dönemi başlamadan gerçekleştirmiş olmalıdır). Bu koşul normal dönemi içerisinde olan ve ek ücretli dönem almış (beşinci ve altıncı döneminde) olan öğrenciler için de aynıdır.
 2. Tez Teslim Formu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslim edilir. Enstitü tarafından Anabilim Dalı Başkanlığı’na sevk edilir. Anabilim Dalı Başkanlığı kurum için üyenin belirleme sürecini yönetir. Savunma günü belirlendiğinde form enstitüye üst yazı ile gönderilir.
 3. Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın belirlediği intihal üst sınırı %20’dir. İntihal raporunun incelenmesinin ardından tez danışmanı savunma gününde değişiklik yapabilme yetkisine sahiptir. Örneğin tezin tesliminin ardından enstitü tarafından alınan intihal raporuna istinaden tez danışmanı oran/içerik incelemesinden sonra intihal yüzdesini uygun bulmayabilir ve tez savunma tarihinde değişiklik yapabilir. Tez teslimlerinde bu tür bir gecikmenin göz önünde bulundurulması öğrencinin sorumluluğundadır.
 4. Tez savunma aşamasına gelip jüriden başarı ile geçen adaylar için mezuniyet aşaması başlar. Öğrenciler, savunmadan sonra tezlerinin karton kapaklı iki nüshasını ve tezin Word halini CD ortamında teslim ederler. Bahsedilen karton kapaklı tez için birtakım şekil zorunlulukları vardır. Bunların ilki tezin yemin metninden hemen önceki sayfaya jüri üyelerinin imzalarının olduğu belgeyi koymak; diğeri ise kapaklı tezin yan tarafındaki sırtlık kısmında tez bilgilerinin bulunmasıdır. Bununla ilgili detaylı açıklamalar tez yazım kılavuzunda mevcuttur.
 5. YÖK Tez Veri Formu’na e-devlet şifreleri ile erişim sağlayıp tezlerine dair başlık, özet ve dizin bilgilerini girerler. YÖK Tez Veri Formu’nun iki çıktısı alınarak imzalanır ve enstitüye teslim edilir. (Not:Öğrencinin tezinin YÖKTEZ’de görünmesi yaklaşık 2 ay süren bir süreç olmaktadır. Mezuniyet işlemleri tamamlanıp ilişik kesme sağlandıktan sonra enstitü yetkilileri öğrenci adına YÖK’e öğrencinin tezini gönderir ve süreç başlamış olur.)
 6. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarının İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylatılması zorunludur. Aktarılan zorunluluk YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin basılı olan diplomaları enstitü yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne onay işlemi için götürülür. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürer.

Programın İçeriği

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yer alan derslerin havuzu aşağıda yer almaktadır. Listede yer alan derslerin hangilerinin açılacağı dönemlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 

Seçmeli ders havuzu tablosu eklenecek.

Program Ücreti

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının ücretlerine bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://www.istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2023/11/2023-2024-Egitim-Ogretim-ucretleri-ve-Burs-olanaklari-Duyuru-3.pdf

Bilimsel Hazırlık

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri için Bilimsel Hazırlık programı yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul için Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

Gerekli Koşullar:

 

Programa başvuranların aşağıdaki koşulları karşılıyor olmaları gereklidir:

 • Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans programından mezun olmak.
 • ALES, GRE veya GMAT sınavlarından herhangi biri için aşağıda belirtilen bir puanı karşılıyor olmak
 • ALES > 55 (Eşit Ağırlık)
 • Program türkçe olduğu için ingilizce şartı aranmamaktadır.

Başvuru Süreci ve Takvimi

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

 

Online Başvuru: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans kayıtlarının ilk basamağı online başvuru olup, duyurular Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

 

Online başvurunun ardından tüm başvuran öğrencilerin listesi alınır ve Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın ALES E.A puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %30’u ve bilimsel değerlendirmenin (ALES + Genel Not Ortalaması) %20’si alınarak adayların nihai puanları belirlenecektir. Nihai puan sıralamasına göre Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı için ilk 15 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede de bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

Enstitü kaydı ve mali kayıt için öğrencilere tanınan süre sona erdiğinde asil listede yer alıp kayıt yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylar kayıt için davet edilir.

 

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

 

TC Uyruklu Öğrenciler :

 

 • C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • ALES belgesi, (veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 • Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.
 • Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir.
 • Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

 

 • C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 • 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 • TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Başvuru Süreci ve Takvimi

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.Online başvuru formu belirtilen tarih aralıklarında bu linkte yer alır: https://obs.arel.edu.tr/oibs/ina_app/