Uluslararası Psikanaliz Kollokyumu

Uluslararası Psikanaliz Kollokyumu

“Kendimde, başka her yerde olduğu gibi, anneme karşı aşk, babama karşı kıskançlık duyguları keşfettim; bu duygular, bana göre, tüm küçük çocuklarda ortak olarak mevcut.” S. Freud, W. Fliess’e mektuplar (15 Ekim 1897).

Sophokles’in Oedipus tragedyasında Freud, insana dair bir hakikat keşfetmiştir. Nevrozların yüreğindeki bastırılmış bu hakikat, evrensel ve trajiktir. 20. yüzyıl, başta Freud’un bu keşfiyle dirençle çalkalanmışsa da cinselleşmenin kavranışı kültürel olarak değişmiştir. Peki, “kadın” ya da “erkek” olmaya dair ne öğretir bize Oedipus efsanesi? Lacan’a göre, hiçbir şey! Yasak arzuyu doğurur; yasaklanan, yasaklandığı için arzulanmaktadır. Bu nedenle Oedipus, babanın ve onun arzusunun efsanesidir. Babanın bir ad olarak işlevini tanımayı sağlar: Baba-nın-Adı.

Günümüzde ise Oedipus, tutucu bir heteronormativitenin, kollektif imgesel bekçisi olarak görülmektedir. Kadınsılığın konumu üzerinden sorgulanan ataerkilliğin ve babanın çöküşü bu süreci hızlandırmıştır. Neoliberalizmle birlikte gelen modern kültürün sonu, aile yapılarını da değiştirmiştir. Cinsel kimlik ve queers meselelerinin yanı sıra küreselleşen tüketimin toplumsal bağı kırılganlaştırmasıyla artan şiddet,  kitlesel popülizm ve yaygınlaşan otoriter iktidar arayışı en temel meselelerimiz halini almıştır. Klinik, politik ve etik eksenlerde Oedipus’un bize açtığı yolun götürdüğü hakikatin, bilginin ve imkansızın statüsünü yeniden tartışmaya açacağız.

Uluslararası Psikanaliz Kollokyumu, Istanbul Arel Universitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt koşulu vardır. Simültane çeviri yapılacaktır.

Kayıt için etkinlik web sayfası: https://oedipus.arel.edu.tr/tr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.